Partner login

Symboler

Snickers Workwear - Danmark

Disse symboler hjælper dig med at finde det rigtige arbejdstøj. De bruges som retningslinjer i produktbeskrivelserne. Følgende definitioner er gældende:SW Funktioner | CE STANDARDer | vASkeinstruktioner | Patenteret og registreret eu-design

Snickers Workwear´s Funktioner

Kneeguard symbolKneeGuard™ symbol
Multi pocket symbolMultiPocket™ symbol
Mobiltelefon symbolMobiltelefon symbol

CE Standarder

CE symbolPersonlige værnemidler (PPE).

Når CE-mærket anvendes alene i beskrivelserne af vores bukser, henviser det til knæbeskyttelsen. Det viser også, at vores arbejdshandsker overholder CE-normerne.

EN 343 symbol EN 343 Beskyttelse mod regn

Denne standard omfatter materialer og sømme og inddeles i to kategorier: vandgennemtrængning og modstandsevne mod vanddamp.

Vandgennemtrængning er inddelt i tre klasser, hvor klasse 2 skal have et vandtryk på ≥ 8000 Pa og klasse 3 et vandtryk på ≥ 13000 Pa. Klasse 1 er som klasse 2, men uden forbehandling.

Modstandsevne mod vanddamp, dvs. RET, (jo lavere tal, jo større gennemtrængning), inddeles
i tre klasser;
Klasse 1: RET ≥ 40
Klasse 2: 20 < RET ≤ 40
Klasse 3: RET ≤ 20

Vandgennemtrængning står øverst på symbolet og modstandsevne mod vanddamp nederst på symbolet.

EN 471 symbolEN 471 High Visibility advarselsbeklædning

Denne standard fastlægger krav til advarselsbeklædning, der visuelt skal kunne signalere brugernes tilstedeværelse. Der indgår funktionskrav til farve og retrorefleksion samt til minimumarealerne og materialernes fordeling og placering på beskyttelsesbeklædningen.

Der er 3 forskellige klasser, og klasse 3 er den højeste klasse.
Klasse 3:
Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,8 m² og 0,2 m² reflekterende materiale.
Klasse 2: Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,5 m² og 0,13 m² reflekterende materiale.
Klasse 1: Det samlede fluorescerende område skal være på mindst 0,14 m² og 0,10 m² reflekterende materiale.

EN 388 symbolEN 388 Handsker beskytter mod mekanisk ricisi

Denne standard gælder for alle typer beskyttelseshandsker i relation til de fysiske og mekaniske påvirkninger, der forårsages ved slitage, knivsnit, iturivning og punktering. Beskyttelse mod mekanisk risici udtrykkes med et piktogram efterfulgt af fire cifre (præstationsniveauer), der hver især angiver testresultatet i forhold til en specifik risiko. Præstationsniveauet er fra 1–5, hvor 4 eller 5 er det bedste resultat.

a. Slidstyrke: baseret på det antal rotationer der kræves for at slide igennem testhandsken.

b. Skærestyrke: baseret på det antal omgange der kræves for at skære igennem testhandsken ved en konstant hastighed.

c. Rivstyrke: baseret på den styrke der kræves for at rive testhandsken i stykker.

d. Punkteringsstyrke: baseret på den styrke der kræves for at gennemtrænge testhandsken med en spids genstand af standardstørrelse.

I alle tilfælde angiver 0 det laveste præstationsniveau, som vist nedenfor. Her er kravene til det enkelte præstationsniveau. Præstationsniveauet vises ved siden af piktogrammet.

Præstationsniveau 0 1 2 3 4 5
a. Slidstyrke (rotationer) <100 100 500 2000 8000
b. Skærestyrke (faktor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivstyrke (Newton) <10  10 25 50 75
d. Punkteringsstyrke (Newton) <20 20 60 100 150
EN 511 symbolEN 511 Beskyttelse mod kulde

Denne standard gælder for alle handsker i relation til at beskytte hænderne mod strømnings- og kontaktkulde ned til -50 °C. Beskyttelse mod kulde udtrykkes med et piktogram efterfulgt af 3 beskyttelsesniveauer, som vedrører bestemte beskyttende kvaliteter.

a. Beskyttelse mod strømningskulde: Beskyttelsesniveau 0–4. Baseret på handskens termiske isoleringsegenskaber, der findes ved at måle overførslen af kulde via konvektion.

b. Beskyttelse mod kontaktkulde: Beskyttelsesniveau 0–4. Baseret på handskens termiske modstand, når den udsættes for kontakt med en kold genstand.

c. Vandgennemtrængning: 0 eller 1. 0 = vandgennemtrængning efter 30 minutters udsættelse for vand. 1 = ingen vandgennemtrængning.

Alle handsker skal også som minimum opnå beskyttelsesniveau 1 for slid- og rivstyrke i henhold til EN 388.

EN 11611 symbolEN 11611 Beskyttelse mod svejsning

Denne standard angiver mindstekrav til sikkerhed og testmetoder for beskyttelsesbeklædning, herunder hætter, forklæder, ærmer og manchetter, som har til hensigt at beskytte brugerens krop, herunder hoved og fødder, til brug ved svejsning og lignende processer med tilsvarende risici.

A1: Angiver at beskyttelsesbeklædningen opfylder kravene om begrænset flammespredning ved overfladeantændelse.

A2: Angiver at beskyttelsesbeklædningen opfylder kravene om begrænset flammespredning ved kantantændelse.

Klasse 1: Manuelle svejseteknikker med mindre formation af skvæt og dråber.
Klasse 2: Manuelle svejseteknikker med stor formation af skvæt og dråber

EN 11612 symbolEN 11612 Beskyttelse mod varme og ild

Denne standard fastsætter krav til beskyttelsesbeklædning fremstillet i et fleksibelt materiale til beskyttelse af kroppen, dog ikke hænderne, mod varme og/eller ild.

Klassificering

A – Begrænset flammespredning
A1 – Overfladeantændelse
A2 – Kantantændelse
B – Konvektionsvarme
C – Strålevarme
D – Smeltet aluminium i skvæt
E – Smeltet jern i skvæt
F – Kontaktvarme

EN 1149 symbolEN 1149 Elektrostatiske egenskaber

Denne europæiske standard specificerer kravene til beskyttelsesbeklædningens materiale og design, hvad angår elektrostatisk ydeevne, når beklædningen bruges som en del af et komplet jordet system for at undgå ophobning (gnist). Materialet skal opfylde kravene iht. EN 1149-1
(overflademodstand) eller 1149-3 (induktionsladning). Kravene er ikke nødvendigvis tilstrækkelige i flammebare, oxygenberigede atmosfærer. Denne europæiske standard finder ikke anvendelse for beskyttelse mod netspænding.

EN 14404 Standard vedr. knæbeskyttelse

Denne standard omhandler størrelse, kraftfordeling, gennemtrængningsmodstand og brugertest af knæbeskyttere.

Type 2, niveau 1

Pålidelig knæbeskyttelse til håndværkere i mobilt arbejdsmiljø, der regelmæssigt arbejder på knæ på hårde og plane overflader. Designet til at beskytte knæene mod småsten, søm og andre små genstande på op til 1 cm.

Type 2, niveau 0
Effektiv knæbeskyttelse til håndværkere der lejlighedsvis arbejder på knæ indendørs. Designet til at beskytte knæene på plane overflader.

Snickers Workwears knæpuder er specielt udviklet og certificeret til brug sammen med knælommerne i Snickers Workwears bukser iht. EN 14404:2010. Certificeringen gælder ikke når knæpuderne anvendes i bukser af andre varemærker.

Til toppen af denne side.

vaskeinstruktioner - symboler

Må ikke stryges symbolMå ikke stryges

Må stryges ved max 100 grader symbol Stryges ved max. 110°C

Må stryges ved max 150 graders symbolStryges ved max. 150°C

Må stryges ved max 200 grader symbolStryges ved max. 200°C

Må vaskes ved max 40 grader symbol Vaskes ved max. 40°C

Må vaskes ved max 60 grader symbolVaskes ved max. 60°C

Må vaskes ved max 85 grader symbolVaskes ved max. 85°C

Kemisk rens symbolKemisk rens

Må ikke renses symbolMå ikke renses

Tørretumbling normal temperatur symbolTørretumbling normal temperatur

Tørretumbling lav temperatur symbol Tørretumbling lav temperatur

Må ikke tørretumbles symbol Må ikke tørretumbles

Må ikke bleges symbol
Må ikke bleges

Til toppen af denne side.

Patenteret og Registreret eu-Design (RCD )

Innovation og produktudvikling er selve kernen i Snickers Workwear. Som et resultat af vores intense fokus har mange af vores avancerede produkter og løsninger registrerede patenter. Mange produkter er også registreret som Registered Community Design (RCD). I dette katalog er produkter med registreret design eller med funktioner, der er inkluderet i pattentansøgninger eller patenter markeret med nedenstående symboler.

Patent info symbol Dette produkt er patenteret eller har en patentansøgning i udvalgte lande både i og uden for Europa.
Registretet design symbol Dette produkt har et Registered Community Design (RCD) eller en national design registrering.

Til toppen af denne side.

Spørg os