ProtecWork: Åben lysbue test og boks test – hvad er forskellen?

Man anvender to tests - boks test og åben lysbue test - til at måle materialers/sikkerhedstøjs beskyttelsesniveau. Testmetoderne anvender forskellige testopsætninger, buekonfigurationer, testparametre, testprocedurer og resultatparametre. Resultaterne af de to testmetoder kan ikke fysisk sammenlignes eller matematisk omdannes til hinanden. Lysbueklassifikationen skal testes og vurderes ved hjælp af en af de to metoder.

Boks test

En boks test udføres i overensstemmelse med EN 61482-1- 2. Den omfatter en styret lysbue i et lukket rum APC 1 eller APC 2. Denne test var tidligere den mest udbredte metode til bestemmelse af et materiales beskyttelsesniveau.

Åben lysbue

Åben lysbue test måler beskyttelsen ved hjælp af 61482-1-1-testmetoden, som svarer til den amerikanske NFPA 70-standard. Metoden bruger en 8 kA cirkulær bue, der rammer testmaterialet fra en afstand af 30 cm. Testresultaterne vises i kalorier pr. kvadratcentimeter, som angiver, ved hvilket kalorieindhold tøjet potentielt giver 50% beskyttelse mod andengradsforbrændinger som ATPV eller EBT50 værdi. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse.

Hvis du anvender sikkerhedstøj er det afgørende at vide, hvilket beskyttelsesniveau dit tøj yder. God beskyttelse kræver, at tøjet giver certificeret beskyttelse mod lysbuer, og at det ikke brænder. Tøjet skal testes og certificeres mod varme, flammer og lysbuer. Dette gælder ikke kun for det yderste lag, men også undertøj, inderlag, mellemlag og yderlag. IEC 61482-2/EN 61482-2 er den primære standard for lysbuebeskyttelse, og formålet med denne standard er at fjerne risikoen for eksponering for andengradsforbrændinger.

ATPV eller EBT50?

Forskellige stoftyper kan have forskellige egenskaber og karakteristika, hvilket betyder, at beskyttelsesniveauet skal angives på to forskellige måder. Et slidstærkt materiale kan forblive intakt efter en testprocedure, men der kan stadig være en risiko for, at der ledes tilstrækkelig varme gennem materialet til, at der opstår forbrænding. I disse tilfælde angives testresultaterne som en ATPV-værdi (Arc Thermal Protection Value). Det andet alternativ er, at materialet giver høj isolering, men at det i stedet gennembrydes og rives itu, så der opstår et hul i materialet, som forårsager en forbrænding. Denne værdi kaldes EBT50 (Energy Break-Open Threshold).

Ingen klassifikation kan siges at være bedre end den anden, da risikoen for forbrænding i begge tilfælde er 50%. I det første tilfælde forbliver stoffet intakt, men tillader, at varme passerer gennem materialet. I det andet tilfælde gennembrydes stoffet, og der opstår et hul i materialet. Det er den laveste værdi, tøjet bliver mærket med.

ELIM – eliminer risikoen for en andengradsforbrænding

Værdien for ATPV eller EBT50 giver en indikation af, ved hvilket energiniveau du har 50% risiko for at få en andengradsforbrænding, mens ELIM (grænsen for indfaldende energi) definerer det energiniveau, hvor du undgår risikoen for andengradsforbrænding. Husk dog, at der stadig er risiko for at få en førstegradsforbrænding.

ELIM-værdien beregnes som gennemsnittet af de tre højeste datapunkter for indfaldende energi uden materialebrud eller brud på grund af krympning og uden at nå eller overstige Stoll-kurven. De tre datapunkter for indfaldende energi tages lige under blandingszonen i testrapporten. Stoll-kurven bestemmer klassifikationen for overførsel af varmeenergi (kalorier) baseret på tidspunktet for overførslen og niveauet af den producerede varmeenergi.

LØFTER KAN MAN IKKE ALTID REGNE MED

Derfor er et løfte, som understøttes af videnskabelige tests, altid at foretrække, specielt når din sikkerhed – og i visse situationer ligefrem dit liv – er på spil. Det er også derfor, vi lader vores produkter til højrisikomiljøer (kategori III) gennemgå grundige tests ved hjælp af testmetoder som åben lysbue test og boks test.

HAF

HAF (Heat Attenuation Factor) er en måling af den procentdel af energien, der blokeres af materialet eller materialesystemet (lag-på-lag). Selvom stof kan være 100% flammehæmmende, betyder det ikke, det vil blokere al den varme, det udsættes for. En HAF på 85% betyder, at det vil blokere 85% af den varme, som stoffet udsættes for. Dette er i tilfælde af en kortvarig forekomst af varme fra lysbueflamme – typisk mindre end et sekund. I tilfælde af længerevarende varmeeksponering vil HAF være meget lavere.

En pioner inden for tests af sikkerhedstøj

Snickers Workwear tilbyder stor ekspertise og mange års erfaring med sikkerhedstøj. Vores eksperter har i mange år været førende inden for udvikling af sikkerhedstøj til energi- og kraftværksindustrien. Faktisk var de først med test for beskyttelse mod termiske risici fra lysbuer i forbindelse med udvikling af flammehæmmende sikkerhedstøj.

LÆR MERE

Få mere at vide om sikkerhedstøj i vores ProtecWork katalog

Om ProtecWork kollektionen

ProtecWork er en kollektion af beskyttelsestøj, som er udviklet til energi- og jernbanesektoren ved brug af vores store ekspertise inden for varme- og flammebeskyttelse. Kollektionen tilbyder integreret varme- og flammebeskyttelse, fremragende holdbarhed, god komfort og en ergonomisk, moderne pasform.

ProtecWork produkter