Beklædning til beskyttelse mod termisk fare fra en elektrisk lysbue

IEC 61482-2 / EN 61482-2 iconIEC 61482-2 / EN 61482-2

På trods af alle forholdsregler sker der hvert år mange lysbueulykker. IEC 61482-2 specificerer kravene til beklædning, der beskytter mod termiske farer ved lysbuer. Denne type beklædning tilhører risikokategori III, som omhandler tøj, der anvendes i højrisikomiljøer, og er certificeret til at forhindre andengradsforbrændinger i tilfælde af lysbueglimt (overslag).

Beskyttelse mod elektriske lysbuer handler om beskyttelse mod energi målt i kalorier (kal/cm2). For at måle beklædningsgenstandens beskyttelsesniveau underkastes den to forskellige testmetoder: testen med åben lysbue og bokstesten. Testmetoderne anvender forskellige prøveopsætninger, lysbuekonfigurationer, testparametre, testprocedurer og resultatparametre. Resultaterne af de to tests kan hverken sammenlignes fysisk eller omregnes matematisk. Lysbuebeskyttelsen skal testes og vurderes enten med den ene eller den anden metode.

I forbindelse med lysbuemetoden angives testresultaterne som ATPV (Arc Thermal Performance Value) eller EBT50 (Energy Break-open Threshold – når der begynder at dannes huller i materialet). Den ene værdi er ikke bedre end den anden. Beklædningsgenstande/materialer med en EBT50-værdi er typisk mere isolerende end stærke, og beklædningsgenstande/materialer med en ATPV-værdi er normalt mere stærke end isolerende. Ved en bokstest udsættes genstanden for et kontrolleret lysbueglimt på enten 4 kA (klasse 1) eller 7 kA (klasse 2)

ELIM (Incident Energy Limit) ELIM er en ny værdi, der supplerer ATBV- og EBT50-værdien i forbindelse med testen med åben lysbue. ELIM eliminerer risikoen for en andengradsforbrænding. ATPV- eller EBT50-værdien er en indikation for, ved hvilket energiniveau man har 50% risiko for at få en andengradsforbrænding, mens ELIM (grænsen for indfaldende energi) er det energiniveau, hvor man undgår risikoen for en andengradsforbrænding. Husk dog, at der stadig er risiko for at få en førstegradsforbrænding.

BEMÆRK! Alle beklædningsgenstande, der bæres, skal beskytte mod elektriske lysbuer, herunder undertøj, sokker, handsker, underbukser og T-shirts eller trøjer, der bæres under det yderste lag. Og husk, at jo flere lag beskyttelsestøj du har på, desto bedre er du beskyttet mod elektriske lysbuer.

VIDEOER OM UDDANNELSE I SIKKERHED