Handsker til beskyttelse mod kulde

EN 511 iconEN 511

Denne standard gælder alle slags handsker, der skal beskytte hænderne mod konvektionskulde og kontaktkulde ned til -50°C. Beskyttelsen mod kulde vises med et piktogram efterfulgt af tre beskyttelsesniveauer, der vedrører bestemte beskyttende egenskaber. Det højeste beskyttelsesniveau er 4.

a. Modstand mod konvektionskulde: Beskyttelsesniveau 0-4. Baseret på handskens termisk isolerende egenskaber, som fastslås ved at måle overførslen af kulde via konvektion.

b. Modstand mod kontaktkulde: Beskyttelsesniveau 0-4. Baseret på handskematerialets termiske modstand, når det udsættes for kontakt med en kold genstand.

c. Vandgennemtrængelighed: 0 eller 1. 0 = vandgennemtrængning efter 30 minutter. 1 = ingen vandgennemtrængning. X = beskyttelsesniveauet er ikke testet.

Alle handsker skal som minimum også have opnået beskyttelsesniveau 1 for slidstyrke og rivestyrke i henhold til EN 388.