Handsker til beskyttelse mod mekaniske risici

EN 388 iconEN 388

Denne standard gælder alle slags beskyttelseshandsker med hensyn til fysisk og mekanisk påvirkning forårsaget af slid, skæreskader, flænger, stik og, hvis det er relevant, slag. Der beregnes en ydeevne baseret på hvert testresultat: Jo højere tal eller bogstav, desto bedre beskyttelsesniveau. Resultaterne vises med et piktogram, der gør det nemmere at forstå handskernes egenskaber.

a. Slidstyrke: Baseret på det antal slidcyklusser, det kræver at slide hul i prøvehandsken. Man måler det antal cyklusser, der skal til for at slide hul i materialet. Det højeste beskyttelsesniveau er 4 og svarer til 8.000 cyklusser.

b. Skærebeskyttelse mod roterende rund klinge: Baseret på det antal cyklusser, der kræves for at skære igennem prøven med en roterende rund klinge ved konstant hastighed. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, og der beregnes et indeks. Det højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket svarer til et indeks på 20.

c. Rivestyrke: Baseret på den kraft, som skal bruges for at rive prøven fra hinanden. Rivestyrken defineres som den kraft, der kræves for at lave en flænge i en firkantet prøve, som rives halvvejs over i længden. Prøven skal være revet helt fra hinanden. Det højeste beskyttelsesniveau er 4 og svarer til 75 N.

d. Stikbeskyttelse: Baseret på den kraft, der kræves for at stikke hul i prøven med en spids, som har et standardmål og en vis hastighed (10 cm/min.). Det højeste beskyttelsesniveau er 4 og svarer til 150 N. I alle tilfælde angiver 0 det laveste beskyttelsesniveau som vist nedenfor. Dette er kravene til hvert beskyttelsesniveau. Beskyttelsesniveauet vises ved siden af piktogrammet.

e. Skærebeskyttelse mod lige klinge: Baseret på en lige klinge, der trækkes på tværs af prøven, indtil der er skåret igennem. Dette måler, hvor meget kontaktkraft, der påføres klingen for at foretage en gennemskæring over en skærelængde på 20 mm. Klassificeringen går fra "niveau A" med en kontaktkraft på mellem 2 N og 5 N og op til "niveau F" med en kontaktkraft på over 30 N.

f. Slagstyrke: Dette er en valgfri test, som anvendes til handsker, der har specifikke egenskaber med hensyn til modstandsdygtighed over for slag på håndfladen, bagsiden af hånden eller knoerne. Testning foretages i henhold til pkt. 6.9 i EN 13594:2015 – Beskyttelseshandsker til motorcyklister. Der tilføjes en mærkningskode "P" for handsker, der opfylder kravene til slagstyrke.