Vi løfter vores klimaforpligtelser op på et nyt niveau

Vi gennemgår alle dele af vores forretningspraksisser og produktlivscyklusser for at finde de steder, hvor vi kan begrænse emissionerne, indfri målene, reducere aftrykket og blive en mere bæredygtig virksomhed.

Hos Snickers Workwear udvikler vi slidstærk, funktionel arbejdsbeklædning. Vi ved, at vores kunder kræver holdbare produkter, der kan klare mange timers hårdt arbejde, og det er også hjørnestenen i vores bæredygtighedsarbejde. Alle produkter, vi fremstiller, har en effekt på planeten. Jo længere vores arbejdstøj holder, jo mindre belaster vi miljøet. Arbejdsbeklædning af høj kvalitet giver ganske enkelt mening for os, vores kunder og planeten. Vi ved dog også, at vi som produktionsvirksomhed har et hårdt arbejde foran os. Derfor løfter vi nu vores klimaforpligtelser til et nyt niveau ved at tilpasse vores arbejde efter globale standarder og se på andet end bare vores direkte aftryk.

Vi arbejder henimod globale mål

Vi arbejder hårdt for at reducere vores CO2-fodaftryk betydeligt i alle vores aktiviteter. Snickers Workwear forpligter sig til at bidrage til Paris-aftalen, en FN-aftale der har til formål at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Vores klimamål flugter med videnskaben og 1,5 graders målet.

Måling af vores klimapåvirkning

For at forstå det fulde omfang af vores CO2-fodaftryk beregner vi emissioner ved hjælp af den såkaldte Greenhouse Gas (GHG) protokol. Dette er en udbredt anvendt metode til at identificere og kategorisere emissioner i tre forskellige områder, der gør det muligt for os at måle og administrere emissioner fra vores egne aktiviteter samt fra vores værdikæde. Område 1 omfatter direkte emissioner fra kilder under vores kontrol, som f.eks. virksomhedens køretøjer. Område 2-emissioner kommer fra den energi, vi køber. Samlet udgør disse to kategorier kun omkring 1% af vores CO2-aftryk. De resterende 99% findes på område 3, der dækker de indirekte emissioner, der afgives på tværs af vores værdikæde.

Område 3-emissioner sker typisk uden for vores direkte kontrol. For at reducere påvirkningen fra vores værdikæde må vi samarbejde med interessenter og forstå hele livscykluspåvirkningen fra vores tøj og beklædning. For at opnå denne viden er vi gået sammen med Research Institutes of Sweden (RISE).

Indsigt i vores produkters livscyklus

For at forstå, hvor emissionerne finder sted, har vi udført livscyklusvurderinger af seks produkter, der står for cirka en fjerdel af vores omsætning. Resultaterne viser de områder, vi bør fokusere på for at reducere vores CO2-fodaftryk, inklusive vores område 3-påvirkning. Vores arbejdsbeklædning er altid designet med vores kernekunder for øje og skabt til at holde, også til kraftigt slid. Holdbart arbejdstøj med en længere levetid er grundlaget for vores succes og for, hvordan vi kan spille en rolle i forhold til at mindske forbruget af materialer og energi. Pålidelige, holdbare produkter er vores måde at vise respekt på overfor kunderne og miljøet.

Arbejdstøj af høj kvalitet, som bruges af nogen, der har lært at passe på det, holder længere. Brugsfasen og bortskaffelsen svarer til 15-20% af vores tøjs livscykluspåvirkning, hvilket kan reduceres gennem samarbejde og kommunikation. Hvis f.eks. forbrugerne undlader at tørretumble vores arbejdstøj, kan den samlede livscykluspåvirkning reduceres med omkring 4%. Derfor anbefaler vi lufttørring til størstedelen af tøjet – alle trin lige fra vugge til grav gør en forskel.

Partnere for fremtiden

Da størstedelen af vores emissioner ligger på område 3, er samarbejdet med interessenterne i vores værdikæde afgørende for at reducere vores CO2-fodaftryk. RISE-analysen viser, at hvis leverandører og producenter går over til solenergi fra det standardmæssige nationale energimiks, ville det reducere klimapåvirkningen med omkring 30% pr. kilo tekstil. For det vurderede tøj ville denne aktivitet alene medføre en 10% reduktion af den samlede livscykluspåvirkning. Ved at arbejde for forbedringer af energieffektiviteten og større andele af vedvarende energi i vores forsyningskæde kan vi signifikant reducere vores produkters påvirkning.

I 2019 gik Snickers Workwear med i Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), en platform for samarbejde og vidensdeling i den nordiske tekstilindustri. Som medlem er det vores mål at positionere regionen som den første klimapositive beklædnings- og tekstilindustri i verden.

Motiveret af vores kunder, medarbejdere og ejere ser vi på alle aspekter af vores forretning for at finde de steder, hvor vi kan reducere emissionerne og blive en mere bæredygtig virksomhed. Snickers Workwear har sat sig klimamål, der er i tråd med videnskaben og 1,5 graders målet i Paris-aftalen inden for alle tre områder i GHG-protokollen. Vi står over for noget af en udfordring. Vi har ikke alle svarene, men ved at arbejde sammen kan vi gøre en reel forskel.