Adfærdskodeks – Samarbejde med fabrikker

Snickers Workwear deltager i en række aktiviteter, der skal fremme og opretholde fair arbejdspraksis, sikre arbejdsvilkår og miljøansvar i hele forsyningskæden. Vi har haft et langt samarbejdet med de fleste af vores leverandører, idet vi opbygger partnerskaber gennem dialog, gennemsigtighed og samarbejde og altid med henblik på løbende forbedringer.

Definition af standarder

Snickers Workwear er en del af Hultafors Group AB. Koncernens adfærdskodeks er baseret på en række referencedokumenter og formidler præcist, hvor vigtig ansvarlig adfærd er for vores aktiviteter. Adfærdskodeksen indeholder ufravigelige minimumskrav og standarder for de virksomheder, der er involveret i fremstillingsprocessen – fra leverandørerne af de materialer og komponenter, der anvendes i vores produkter, til syfabrikkerne. Den er grundlaget for vores forretningsforhold og for, hvordan vi bedømmer fabrikkernes performance.

Overvågning af overholdelse

Vi anerkender, at det er svært at overvåge overholdelsen fuldt ud på grund af tekstilforsyningskædens kompleksitet, og det betyder, at det er endnu vigtigere for os at følge op på og samarbejde med vores leverandører. Vores engagerede regionale driftschefer besøger regelmæssigt fabrikkerne for at vurdere overholdelse af vores adfærdskodeks, følge op på korrigerende handlinger fra tidligere revisioner og hjælpe fabrikkerne med at identificere og finde løsninger på deres udfordringer. Vi anser disse besøg og denne hjælp for at være det mest værdifulde ved overvågningen, da det giver os mulighed for at forbedre samarbejdet med vores leverandører.

Opfølgning

For at få et indledende billede af overholdelsen af vores adfærdskodeks kan de enkelte leverandører og fabrikker blive bedt om at udfylde en selvevaluering, hvor de vurderer sig selv i forhold til de krav, der er fastsat i vores compliancedokumenter. Vi udfører også arbejdsplads- og miljørevisioner via tredjepartsauditører, dvs. uafhængige firmaer, der bekræfter, at virksomheden løbende opfylder kravene i adfærdskodeksen.