Samarbejde

Vi går sammen med vores partnere og kunder for at fremme bæredygtige forretningspraksisser og cirkulær økonomi.

Vores engagement i en bæredygtig udvikling rækker ud over vores direkte påvirkning. Vi støtter Better Cotton og er medlemmer af The Chemicals Group hos Research Institutes of Sweden (RISE), Scandinavian Textile Initiative for Climate Action (STICA) og brancheforeningen Textile Importers. Dermed kan vi forblive relevante i en hurtigt omskiftelig verden, opnå nye indsigter, dele læring og tilskynde industrien som helhed til at forpligte sig til 1,5 gradersmålet i Parisaftalen.

STICA

STICA er et nordisk netværk, der har til formål at understøtte regionens beklædnings- og tekstilindustri. Snickers Workwear er en af de 40 medlemmer, der deler læring og samarbejder om emner såsom dataindsamling, processer, leverandørdialog og anden vigtig udvikling. Det ultimative mål er at hjælpe industrien med at reducere deres udslip af drivhusgasser (GHG) i overensstemmelse med 1,5 graders målet, der er udstukket i FN’s rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen. Det indebærer reduktion af emissionerne med 50% inden for alle tre områder af GHG-protokollen.

RISE

The Research Institutes of Sweden (RISE) </b>er det svenske forskningsinstitut og en innovationspartner. I kraft af vores medlemskab af RISE’s Chemicals Group holder vi os opdateret med det nyeste inden for miljø samt forskning vedrørende tekstilkemi og kemiske databaser. Vi modtager support til at håndtere eksisterende lovgivning og opnår værdifuld indsigt, der gør det muligt for os at tilpasse os ny lovgivning, længe inden den træder i kraft.

Better Cotton (Bedre bomuld)

Vi er partnere med Better Cotton med henblik på at forbedre bomuldsdyrkningen globalt. Better Cottons mission er at hjælpe de lokale bomuldssamfund med at overleve og trives, samtidig med at miljøet beskyttes og genoprettes. Better Cotton uddanner landbrug i vandeffektivitet, pleje af sund jord og naturhabitater med det formål at reducere brugen af de mest skadelige kemikalier og respektere arbejdernes rettigheder og trivsel.

Textile Importers

The Textile Importers er en brancheforening for svenske virksomheder, der arbejder med tekstiler, lædervarer, tøj og sko. Brancheforeningen forsyner os med handelsrelateret lovgivningsinformation, kemisk support og andre oplysninger relateret til, hvordan vi kan forbedre vores bæredygtighedsindsats.

ChemSec

Vi har tilsluttet os den svenske nonprofitorganisation ChemSec, og deres ”No to PFAS”-bevægelse. Sammen med mange andre virksomheder arbejder vi på at udfase og forbyde en række ikke-bionedbrydelige, skadelige fluorforbindelser – almindeligt kendt som ”evighedskemikalier”.

Kundeengagement

Den letteste måde at få tøj til at holde længere på er at pleje det ordentligt. Med det i tankerne samarbejder vi med de mennesker, der går med vores tøj, om at reducere den miljøpåvirkning, der kommer fra brugerfasen. Vi opfordrer til en cirkulær livsstil og tilbyder både produktvejledninger og plejeanvisninger, så deres Snickers Workwear beklædning kan holde længst muligt.

Produktpleje

Vi ved, at 15-20% af en beklædnings emissioner kommer fra brugs- og slutfaserne. Hvordan vores tøj bliver behandlet, gør en enorm forskel for klimapåvirkningen. Vi uddanner de mennesker, der går med vores beklædning, og opfordrer til en cirkulær livsstil. Vi forsyner dem med omfattende informationer og vejleder i, hvordan levetiden af deres tøj forlænges, med anvisninger til ordentlig pleje, reparation, vask og tørring.

Fortsæt læsning

Design

Produktion

;