Vores fremtidige prioriteter

Vi er i stand til at skabe forandring, udvikle vores styrker og identificere områder, hvor vi kan forbedre os – og handle på det. Vi har inddelt vores bæredygtighedsindsats i følgende tre områder: Vores produktion, vores produkter og vores indvirkning. Vores bæredygtighedsindsats fokuserer primært på disse områder, som ofte er indbyrdes forbundne.

Vores produktion

Vi arbejder tæt sammen med ansvarlige producenter, der opfylder de sociale og miljømæssige mål.

Vores produkter

Vi indkøber de mest holdbare produkter med den højeste kvalitet og med så lidt miljøpåvirkning som muligt.

Vores indvirkning

Vi vil være så miljømæssigt ansvarlige som muligt i hele værdikæden.