Vores aktiviteter

Vi udfører vores arbejde ansvarligt og under hensyntagen til vores medarbejdere, partnere og planeten.

Metoder til at guide vores arbejde

Vi benytter etablerede metoder til at forstå det fulde omfang af vores CO2-aftryk. Vi beregner emissioner ved hjælp af GHG-protokollen og foretager livscyklusvurderinger (LCA) for at forstå, hvor emissionerne opstår i løbet af vores beklædnings livscyklus. Resultaterne af disse beregninger og vurderinger danner grundlag for vores bæredygtighedsindsats. De hjælper os til at forstå, hvilke handlinger vi bør træffe, og hvordan vi bør prioritere for at opnå den bedst mulige effekt.

Green House Gas Protocol (GHG-protokollen)

Green House Gas Protocol er en bredt anvendt metode til identifikation af emissioner. Med kategoriseringen i tre forskellige områder gør den det muligt for os at måle og styre emissioner fra vores egne aktiviteter samt fra vores værdikæde.

 • Område 1 dækker direkte udledninger fra kilder, som vi kontrollerer, såsom virksomhedens køretøjer.
 • Område 2 omfatter emissioner, der kommer fra den energi, vi køber.
 • Område 3 omfatter indirekte emissioner, der afgives på tværs af vores værdikæde – uden for vores direkte kontrol.

Livscyklusvurderinger

Vi foretager LCA’er på en række af vores produkter. Den standardiserede metode, ISO 14040/44:2006, anvendes til at vurdere den miljømæssige påvirkning af et produkt eller en service gennem hele livscyklussen, fra vugge til grav. En LCA dækker typisk 15 integrerede kategorier for miljømæssig påvirkning. Selvom alle parametre er vigtige, rapporterer vi normalt kun vandknaphed og CO2-aftryk.

Reduktion af emissionerne, hvor det gør en forskel

For at fastholde vores fokus på at reducere vores miljøaftryk har vi sat os klimamål, der er i tråd med videnskaben og 1,5 gradersmålet i Parisaftalen inden for alle tre områder i GHG-protokollen. Parisaftalen er en FN-aftale, der har til formål at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C over førindustrielt niveau. Vores GHG-beregninger viser, at 99% af vores CO2-aftryk findes på område 3. Det betyder, at vi er nødt til at samarbejde med vores leverandører for at reducere vores aftryk og nå vores mål. I kraft af vores livscyklusvurderinger (LCA) har vi lært følgende:

 • Vores største reduktionspotentiale ligger i materialeproduktionen.
 • At forbedre energieffektiviteten og forøge andelen af vedvarende energi i vores forsyningskæde har en stor effekt på vores fodaftryk.
 • Desværre har skiftet til foretrukne fibre kun en relativt lille effekt på vores samlede aftryk. Men da det er den ene beslutning inden for område 3, som vi kontrollerer direkte, er det stadig vores plan at øge vores andel af brugen af foretrukne fibre.
 • Bomuldsdyrkning og vanding driver vandknapheden.
 • 15-20% af produktemissionen kommer fra brugs- og slutfasen*.

*Vores LCA’er er baseret på et svensk brugerscenarie, hvilket betyder, at disse tal kan variere fra land til land.

Medarbejderværdiløfte

Medarbejderne er vores største aktiv, og vi gør vores ypperste for at være en attraktiv arbejdsgiver. Vores højeste prioritet er et arbejdsmiljø, der giver vores folk muligheder for at vokse og gode grunde til at blive.

Som en del af Hultafors Group bestræber vi os på at give alle vores medarbejdere et arbejdsmiljø, der:

 • er sikkert, inkluderende og respektfuldt over for alle.
 • støtter og hjælper, så vi alle føler os mentalt og fysisk raske.
 • pfordrer til at involvere sig i vores forretningsmål, hvilket giver stolthed og bidrager til vores vækst.
 • tilbyder udfordringer og muligheder, så vi kan udvikle vores professionelle karrierer og os selv.

Læs mere om