Produktion

Om hvordan vi agerer som virksomhed og sætter standarder for vores leverandører for at sikre, at vores tøj fremstilles ansvarligt.

Alle beklædningsdele, vi fremstiller, har en effekt på planeten. For at reducere vores påvirkning søger vi måder at forbedre alle aspekter af vores forretning på. Vi baserer vores beslutninger på etablerede metoder og standarder, beregner vores emissioner ved hjælp af GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) og foretager livscyklusvurderinger (LCA) af vores produkter for bedre at kunne identificere forbedringsområder.

Vi har sat os klimamål, der er i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisaftalen inden for alle tre områder i GHG-protokollen. Vi sætter høje standarder for alle, vi arbejder med, for at sikre, at vores beklædning produceres ansvarligt. Vi vælger vores partnere og leverandører med omhu og har indført procedurer for due diligence, transparens og opfølgning. Som en del af Hultafors Group forlanger vi, at vores leverandører overholder koncernens adfærdskodeks (CoC). Det er baseret på internationale standarder for at sikre fair, sikre og sunde arbejdsforhold samt miljømæssig ansvarlighed gennem hele vores forsyningskæde. Vi arbejder sammen med vores leverandører gennem:

  • Håndtering af risici og negativ påvirkning.
  • Indførelse af compliance og compliance-opfølgning.
  • Udførelse af transparens- og risikovurderinger.

Læs mere om

Produktion

Leverandørengagement

Produktion

Vores aktiviteter

;

Fortsæt læsning

Samarbejde

Design

;