Leverandørengagement

Vi sætter høje standarder for os selv og alle, vi arbejder med, for at garantere, at vores produkter fremstilles ansvarligt.

For at sikre overholdelse af vores standarder har vi vedtaget processer for due diligence, transparens og opfølgning. Som en del af Hultafors Group overholder vi koncernens adfærdskodeks (CoC). Det er baseret på internationale standarder for at sikre fair, sikre og sunde arbejdsforhold samt miljømæssig ansvarlighed gennem hele vores forsyningskæde.

Håndtering af risici og negativ påvirkning

Vi arbejder hårdt på at begrænse risikoen og den negative påvirkning inden for vores forsyningskæde. Vi har indført følgende foranstaltninger:

Risikovurdering på landeniveau Når vi vælger produktionslande, vurderer vi de potentielle risici. Nogle markeder har et risikoniveau, som vi ganske enkelt ikke er indstillet på at acceptere.

Udvælgelse af leverandører Alle vores leverandører, inkl. dem af materialer og komponenter, udvælges. Det giver os den nødvendige transparens og sikkerhed både i forhold til due diligence og kemikalier. Vi har også direkte kontakt med vores materialeleverandører, hvilket giver os en fordel, når vi reducerer klimapåvirkningen i vores forsyningskæde.

Lokale driftsteams Snickers Workwear har lokale repræsentanter, der taler sproget, hvilket giver løbende indsigt fra fabrikkerne.

Strømlinet forsyningskæde Vores optimerede forsyningskæde gør det muligt for os at holde tæt kontakt til vores partnere. Dette har vist sig at være udbytterigt, både med hensyn til risici og reduktion af emissioner i vores forsyningskæde.

Indberetningssystem Vi har et verdensomspændende indberetningssystem via Whistle B, der gør det muligt for alle at indberette mistanker om forkert adfærd i vores forsyningskæde.

Compliance

Vi har en lang historik med de fleste af vores leverandører og opbygger partnerskaber gennem dialog, transparens og samarbejde. Vores leverandører overholder Hultafors Groups adfærdskodeks (CoC) og listen over stoffer underlagt begrænsning (RSL) – krav, der ikke er til at forhandle, men gælder for hele vores forsyningskæde.

Kemikaliehåndtering

Vores RSL hjælper os med at overholde kemikalielovgivningen. Den er baseret på den europæiske lovgivning, men vores krav er strengere end lovgivningen. Yderligere kontrol og transparens opnås udelukkende ved at arbejde med udvalgte leverandører inden for alle de materialer og komponenter, der bruges i vores produkter.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks er grundlaget for vores virksomheds relationer og for, hvordan vi foretager evalueringer af fabrikkers præstationer. Det er baseret på internationale standarder og definerer parametrene for fair, sikre og sunde arbejdsforhold samt miljømæssig ansvarlighed gennem hele vores forsyningskæde. Du kan se yderligere information i hele vores adfærdskodeks forneden.

Opfølgning på compliance

For at sikre, at vores adfærdskodeks (CoC) og liste over stoffer underlagt begrænsning (RSL) overholdes af vores leverandører, har vi indført følgende foranstaltninger.

Adfærdskodeks

 • Vi foretrækker leverandører, der overholder et anerkendt kodeks for social ansvarlighed, såsom ETI, BSCI, WRAP, SA 8000, ISO 26000/ISO 26001, SMETA (Sedex), STeP by OEKO-TEX® eller lignende.
 • Vi udfører tredjeparts sociale audits i vores vurderingsproces. * Due diligence-opfølgning udføres for beklædningsproducenter, materiale- og komponentleverandører.
 • Lokale Snickers Workwear driftsteams har en høj tilstedeværelse i vores forsyningskæde.

Kemikaliehåndtering

 • Vi benytter Chemicals Group hos Research Institutes of Sweden (RISE) til at forudgribe kemikalielovgivning.
 • Vi reviderer konstant vores forsyningskæde mht. relevante ændringer af kemikalielovgivningen.
 • Leverandører, der anerkender et kemikalieprogram, foretrækkes (OEKO-TEX®, Bluesign®, ZDHC etc.).
 • Vi udfører kemikaliestikprøver på materialer og produkter i vores årlige vurderingsproces.

Transparens og risikovurdering

Transparens er afgørende for at identificere og håndtere risici i vores forsyningskæde. Vi anvender den SaaS-baserede platform Worldfavor til transparens i forsyningskæden og due diligence. Den hjælper os i vores risikovurdering og i forhold til at validere leverandører som etiske og værende i overensstemmelse med vores krav. Worldfavor sikrer os følgende.

 • En proces til identifikation af risici i vores forsyningskæde.
 • Kvantificerede data, der gør os i stand til at agere og træffe foranstaltninger for så vidt nødvendigt.
 • Muligheden for at spore og vurdere resultater og forbedringer i vores forsyningskæde og aggregere data.
 • Dataindsamling til rapportering af vores due diligence-procedurer, risici, aktiviteter og resultater til de relevante interessenter.

Fortsæt læsning