Bæredygtige alternativer til nuværende materialer – sådan omdannes affald til arbejdstøj

For at mindske vores miljøpåvirkning ønsker vi at erstatte de hyppigst anvendte konventionelle fibre med såkaldt foretrukne fibre. Vores ambition om at finde og implementere mere bæredygtige alternativer til nuværende fibre omfatter ikke kun nye produktlanceringer, men også vores omfattende udvalg af eksisterende produkter, vores emballage og tilbehør. Det betyder, at vores miljøindsats ikke kun gælder enkelte beklædningsgenstande eller kollektioner, men hele produktsortimentet.

''Vi har forpligtet os til at indkøbe 70% af vores fibre i form af foretrukne fibre i 2030 – og den første milepæl på 40% er allerede i 2023''

Ifølge den globale nonprofit-organisation Tekstile Exchange defineres foretrukne fibre som fibre, der har mere bæredygtige egenskaber end de konventionelle alternativer. Vi bruger denne definition med den tilføjelse, at vi også inkorporerer materialer, der er fremstillet på måder, hvor man har skiftet konventionelle processer ud med nogle, der har en dokumenteret lavere miljøpåvirkning.

Slidstærke produkter med lang levetid

Når man udskifter konventionelle fibre med foretrukne fibre eller materialer, er det afgørende at opretholde en høj produktkvalitet. Det gøres blandt andet ved at sikre, at beklædningsgenstande fremstillet af foretrukne fibre er sammenlignelige med hensyn til holdbarhed og komfort, for ellers glemmer man et vigtigt bæredygtighedsaspekt – at produkterne skal være slidstærke og have en lang levetid.

Vi er klar over, at denne proces tager tid og kræver en masse arbejde, da der er mange parametre at tage hensyn til. Men eftersom resultatet skønnes at få en positiv effekt, er vi overbeviste om, at dette er den rigtige vej at vælge.

Sådan omdannes affald til arbejdstøj

Menneskeskabte materialer som nylon og polyester kan nemt genbruges til at skabe nye råmaterialer med samme egenskaber som det oprindelige materiale. Da det er vores ambition at erstatte konventionelle fibre med foretrukne fibre og dermed reducere vores klimapåvirkning, er det sund fornuft at genbruge råmaterialer, der allerede anvendes i produkter. Dermed forhindrer vi også, at affald ender på affaldspladsen. Vi anvender genbrugsfibre, der er certificerede og/eller kan spores som foretrukne fibre, eksempelvis via en pålidelig certificeringsordning.